Nyheter

E-petitioner/E-förslag

Ett annat digitalt verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet är e-petitioner, eller e-förslag som det vanligen kallas. Ett e-förslag är ett förslag från en medborgare till kommunen om hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på kommunens hemsida där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det.

Engagerar och ger ökad kunskap

Genom e-förslag kan medborgarna på ett enkelt sätt engagera sig i samhällsfrågor, påverka och öka sin förståelse för den demokratiska processen. E-förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om vilka frågor som engagerar medborgarna och ger dem underlag för beslut.

Förenklad process

Så funkar det

Med Digital Fox system DF RESPONS har kommunen stor möjlighet att anpassa den tekniska lösningen efter de regler och processer som styr. Detta är ett kortfattat exempel på hur en vanlig implementering kan se ut:

  1. En medborgare lämnar ett e-förslag på kommunens hemsida.
  2. E-förslaget granskas av ansvarig tjänsteman.
  3. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida under rubriken "Aktuella förslag" under en bestämd period, t ex 90 dagar.
  4. Andra medborgare kan styrka e-förslaget genom att skriva under det/rösta för förslaget (även möjligt att rösta mot). Flera tekniska lösningar för underskrift/röstning är möjliga.
  5. Allmänheten kan skriva kommentarer och debattera förslaget direkt på hemsidan.
  6. Tidfristen för e-förslag löper ut.
  7. Om e-förslaget har uppnått det antal underskrifter som kommunen har beslutat om tas förslaget upp som ett politiskt ärende. (Detta steg är valfritt. Vissa kommuner har valt att inte förena förslagen med denna typ av löfte. De låter det istället vara upp till de förtroendevalda att själva välja ut förslag och driva som motioner.)
  8. E-förslaget publiceras på sidan "Arkiverade förslag".

IT-stödet gör det enkelt för tjänstemännen att hantera e-förslagen samtidigt som förslagen kan följas av förtroendevalda och medborgare - öppet och transparent.

Referenser: Bengtsfors kommun, Burlövs kommun, Värmdö kommun, Ljungby kommun, Kävlinge kommunFagersta kommun, Göteborg stad, Svedala kommun, Kristinehamns kommun och Karlskoga kommun.

Läs mer om utvecklingen av vår e-förslagslösning.

Scroll Up