Felanmälan

Felanmälan

En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen.

En digital lösning för felanmälan innebär att medborgaren slipper att passa telefon- och/eller öppettider, utan kan istället göra anmälan när han eller hon själv har tid. Det är även tidsbesparande för personalen och dessutom kvalitetssäkras hela processen både internt och externt.

Smart kartfunktion

Med DF RESPONS lösning gör medborgaren en felanmälan via ett webbformulär på er kommuns hemsida. På formuläret visas en karta där medborgaren kan markera den plats eller det område där felet finns. Fel som redan har rapporterats är synliga på kartan. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot era egna GIS-system via WMS. Med det egna GIS-systemet kan ni själva bestämma vilken kartdata som ska visas i kartan.

Exempel på felanmälan på karta.
Lämna felanmälan via mobilen

DF RESPONS har responsiv design vilket innebär att systemet och våra formulär anpassas efter skärmstorlek. Det är därför enkelt för medborgaren att lämna felanmälan via mobil eller läsplatta. Om ni vill ha en särskild app för felanmälan har DF RESPONS integration mot Munizapp. Det är en mobilapp som gör det möjligt för medborgare att skicka in synpunkter och felanmälningar till svenska kommuner.

Synpunkter och felanmälan i samma system

I DF RESPONS kan man hantera synpunkter och felanmälan i samma system med två olika processer. Det är därför mycket enkelt för en handläggare att konvertera en felanmälan till en synpunkt eller vice versa. Det förenklar administrationen när medborgaren rapporterar ärendet på fel formulär samtidigt som det skapar förutsättningar att hantera synpunkter och felanmälan på helt olika sätt.

Referenskommuner: Falköpings kommun, Kävlinge kommun, Landskrona stad, Ljungby kommun, Hjo kommun, Mölndals stad och Tidaholms kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.

Process

Digital Fox lösning för felanmälan ger ett bra stöd genom hela processen från att ett fel rapporteras till ärendet avslutas. Flödet kan anpassas utifrån era specifika behov. Bilden nedan visar exempel på en process där arbetsledaren kan lämna en arbetsorder till utförare både manuellt och/eller digitalt. Den digitala arbetsordern skickas via e-post. Utföraren återrapporterar status via länkar i e-postmeddelandet via mobiltelefon utan att några specifika appar behöver installeras. Utföraren kan vara både en kommunanställd eller en entreprenör.

Processkarta för felanmälan med arbetsorder.

Läs mer: Process

Karta

På webbformuläret där felanmälan rapporteras visas en karta. Användaren markerar den plats på kartan där felet finns. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot era egna GIS-system via WMS. Vid rapportering av nytt fel kan användaren även se redan rapporterade fel i kartan. När felet är åtgärdat och handläggaren avslutar ärendet försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger.  Klicka på bilden nedan för att se hur kartan i formuläret kan se ut. Ni kan även se kartan live på t.ex. Ljungby kommuns hemsida.

GIS-karta på anmälningsformulär för synpunkter och felanmälan. Genom att klicka på en markör kan användaren se vilket fel som redan har rapporterats på platsen.

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori (t.ex. status, prioritet eller typ av ärende). Rapport kan t.ex. presenteras på en storbilds-TV i korridoren på gatukontoret.  

Översiktrapport lämplig att visa på storbilds-TV med touch screen.

Läs mer: Karta 

Scroll Up