Karta/GIS

Karta/GIS-integration

På webbformuläret där en felanmälan rapporteras visas en karta. Användaren kan markera en plats eller rita ut ett helt område på kartan där felet ligger. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot era egna GIS-system via WMS. Vid rapportering av nytt fel kan användaren även se redan rapporterade fel i kartan. När felet är åtgärdat och handläggaren avslutar ärendet försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger.  Klicka på bilden nedan för att se hur kartan i formuläret kan se ut. Ni kan även se kartan live på t.ex. Ljungby kommuns hemsida.

exempel karta

GIS-karta på anmälningsformulär för synpunkter och felanmälan. Genom att klicka på en markör kan användaren se vilket fel som redan har rapporterats på platsen.

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori (t.ex. status, prioritet eller typ av ärende). Rapport kan t.ex. presenteras på en storbilds-TV i korridoren på gatukontoret.  

exempel kartrapport

Översiktrapport lämplig att visa på storbilds-TV med touch screen.

Scroll Up