Utredning av elevs frånvaro – ny lösning

Enligt skollagen har rektor skyldighet att utreda om en elev har upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det […]

Läs mer
Humana hälsas välkommen

Vi hälsar vår nya kund Humana AB välkommen till Digital Fox. Humana är ett omsorgsföretag som bedriver verksamhet inom Individ & familj, Personlig assistans och Äldreomsorg. Under 2018 ska Humana införa DF RESPONS lösningar Avvikelsehantering, Synpunktshantering och Incidentrapportering.

Läs mer
En digital resa i Landskronas trygghetszoner

Nu är Landskrona stads andra digitala trygghetsvandring igång. Den här gången görs den i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polisen i Landskrona. Under perioden 15 februari – 5 mars uppmanas Landskronaborna att markera, kommentera och skicka in var i Landskrona de upplever att det är tryggt eller otryggt. Formuläret skickas in i DF RESPONS och […]

Läs mer
Fler synpunkter med DF RESPONS
Tidaholm, foto Mattias Nilsson

I maj 2017 införde Tidaholms kommun ett nytt system för synpunkter och felanmälan – DF RESPONS. Tanken var att medborgarna skulle kunna lämna synpunkter och anmäla fel till kommunen på ett enklare sätt än tidigare. Resultatet visar en tydlig ökning av antalet synpunkter. Från maj till den sista december 2017 kom det in 97 synpunkter […]

Läs mer
Förslag från medborgarna som ger genomslag

481 synpunkter och 19 e-förslag kom in till Åsikt Kävlinge under 2017. I september förra året fattade kommunstyrelsen beslut om att en spontanidrottsplats med utegym ska byggas. Nu är det två förslag till som kan bli verklighet – en utbyggd gång- och cykelväg och en så kallad fritidsbank – ett slags bibliotek för invånare där […]

Läs mer
Pulsen Omsorg ny samarbetspartner

I december tecknade Digital Fox och Pulsen Omsorg ett samarbetsavtal som innebär att vår lösning för Avvikelsehantering i DF RESPONS kommer att erbjudas i verksamhetssystemet Combine. Combine är ett stödsystem som används inom socialtjänsten, som har tagits fram i samarbete med kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby. Pulsen Omsorgs kunder som idag har Combine och […]

Läs mer
Sjöbo kommun ny kund

Vi är väldigt glada över att hälsa vår nya kund – Sjöbo kommun – välkommen till Digital Fox. Sjöbo ska införa lösningen Kränkande behandling för skola/förskola under 2018.

Läs mer
Barncancerfondens Vänföretag 2018
Barncancerfondens vänföretag 2018

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Genom att bli Barncancerfondens vänföretag 2018 hjälper Digital Fox till att nå den visionen. Barncancerfondens verksamhet är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Mer information finns på: http://www.barncancerfondensvanforetag.se/ och https://www.barncancerfonden.se/

Läs mer
Använd medarbetarnas kreativitet!

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Genom att systematisera processen för att tillvarata medarbetarnas idéer kan ni förbättra och utveckla verksamheten. Dessutom känner medarbetarna sig delaktiga i verksamheten och blir mer engagerade och motiverade i sitt arbete. Digital Fox har […]

Läs mer
E-förslag förverkligas i Kävlinge

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun har fattat beslut om att en spontanidrottsplats med utegym ska byggas i anslutning till Skönadalsskolan. Idén till förslaget kommer från en kommuninvånare. Näridrottsplatsen är ett av flera e-förslag som gått vidare till beslut sedan möjligheten att lämna e-förslag infördes 2015. Bland e-förslagen som gått vidare till beslut finns bland andra ett […]

Läs mer
Scroll Up