Digitala elevakter

Digital Fox har tillsammans med Värmdö kommun tagit fram en ny lösning i DF RESPONS som vi kallar Digitala elevakter. Syftet med den nya lösningen är att kvalitetssäkra hanteringen av ett flertal processer inom skolan som kopplas till digitala elevakter. Värmdö kommun har börjat med de processer som handlar om elever med behov av särskilt stöd. För närvarande omfattar lösningen:

  • Anmälan om elev i behov av särskilt stöd
  • Protokoll från möten i elevhälsoteam
  • Pedagogisk utredning
  • Åtgärdsprogram
  • Ansökan och handläggning av tilläggsbelopp
  • Elevanteckningar

Exempel på hur processen kan se ut:

Exempelprocess

 

Referenskommun:  Värmdö kommun

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha en visning av systemet.

Scroll Up