Kränkande behandling

Skollagen innehåller bestämmelser som syftar till att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det finns krav på att man inom skola/förskola/fritids ska anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

I DF RESPONS finns en lösning som systematiserar och kvalitetssäkrar processen och underlättar arbetet för personalen i verksamheten. I lösningen ryms rapportering, utredning och uppföljning av kränkande behandling.

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär på intranätet/skolportal anmäla att en händelse har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor/förskolechef via e-post om att en händelse har inträffat. Rektor/förskolechef väljer sedan om han/hon själv ska utreda händelsen eller om ärendet ska delegeras till annan personal i verksamheten, exempelvis till en lärare eller kurator. Den som är ansvarig för utredningen dokumenterar den i DF RESPONS. Uppföljning av händelsen hanteras också i systemet. Huvudmannen kan följa hela ärendeprocessen i systemet, och har därmed har rektor/förskolechef fullgjort sin rapporteringsskyldighet i enlighet skollagen.

Process, Kränkande behandling


Referenskommuner:
  Burlövs kommun, Degerfors kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Heby kommun, Hjo kommun, Karlskoga kommun, Kävlinge kommun, Sjöbo kommun, Stenungsunds kommun, Strängnäs kommun, Svedala kommun, Värmdö kommun och Östersunds kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.

Exempelprocess för kränkningsärenden

Våra lösningar anpassas alltid efter era arbetsprocesser, behov och önskemål. Bilden nedan visar ett exempel på hur processen för kränkande behandling kan se ut. Klicka på bilden för större bild.

Scroll Up