Kränkande behandling

Skollagen innehåller bestämmelser som syftar till att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det finns krav på att man inom skola/förskola/fritids ska anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

I DF RESPONS finns en lösning som systematiserar och kvalitetssäkrar processen och underlättar arbetet för personalen i verksamheten. I lösningen ryms rapportering, utredning och uppföljning av kränkande behandling.

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär på intranätet/skolportal anmäla att en händelse har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor/förskolechef via e-post om att en händelse har inträffat. Rektor/förskolechef väljer sedan om han/hon själv ska utreda händelsen eller om ärendet ska delegeras till annan personal i verksamheten, exempelvis till en lärare eller kurator. Den som är ansvarig för utredningen dokumenterar den i DF RESPONS. Uppföljning av händelsen hanteras också i systemet. Huvudmannen kan följa hela ärendeprocessen i systemet, och därmed har rektor/förskolechef fullgjort sin rapporteringsskyldighet i enlighet med skollagen.

Process, Kränkande behandling

Anpassningsmöjligheter

DF RESPONS är ett flexibelt system vilket gör att vi enkelt kan anpassa både anmälningsformulär, utredning och uppföljning efter era arbetsprocesser, behov och önskemål.

Statistikfunktion

I DF RESPONS finns rapportmallar som gör det enkelt att sammanställa statistik. Med hjälp av mallarna skapas snygga, tydliga tabeller och diagram som kan exporteras till word-, excel- eller pdf-filer.
Statistik kan tas ut per skola/förskola eller på huvudmannanivå. Rapporterna kan tas fram vid behov eller skickas ut automatisk vid ett valt tidsintervall.

Exempel på statistik. Bedömning av händelse.

Koppling till digital elevakt

Kränkande behandling är en av flera lösningar (moduler) som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.

Referenser

Burlövs kommun, Degerfors kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Heby kommun, Hjo kommun, Karlskoga kommun, Kävlinge kommun, Sjöbo kommun, Stenungsunds kommun, Strängnäs kommun, Svedala kommun, Värmdö kommun och Östersunds kommun.

Exempelprocess för kränkningsärenden

Våra lösningar anpassas alltid efter era arbetsprocesser, behov och önskemål. Bilden nedan visar ett exempel på hur processen för kränkande behandling kan se ut. Klicka på bilden för större bild.

Scroll Up