Rapporter avvikelsehantering

Rapporter över avvikelser

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram rapporter över avvikelser och statistik på Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som skall ingå i mallen.

Exempel på rapporter:

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, inträffade händelser under perioden.

Avvikelsehantering, inträffade händelser under perioden.

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.

Scroll Up