Processer

Med DF RESPONS som digital plattform kan ni systematiskt förbättra och kvalitetssäkra er verksamhet. Digital Fox erbjuder ett flertal smarta lösningar som syftar till att utveckla och effektivisera era processer - såväl interna arbetsprocesser som externa. Vi anpassar processerna i systemet utifrån era specifika behov.
Kvalitetsarbete
Att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet och service är en målsättning som de flesta myndigheter, organisationer och företag har. Genom att systematisera processen för kvalitetsarbetet underlättas arbetet för alla inblandade.
Medborgardialog
Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur vill medborgarna att er verksamhet ska utvecklas och förbättras? Ett digitalt system för synpunktshantering och e-förslag kan ge er svar på de frågorna.
Samhällsbyggnad
En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen.
HR & medarbetare
Vill ni få en samlad bild av de skador och tillbud som inträffar för att få bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete? Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Då har vi bra lösningar till er i DF RESPONS.
Skola & förskola
Krav på utredning och dokumentation inom skola, förskola och elevhälsa har ökat mycket de senaste åren. Det handlar t ex om skollagens krav på anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling. Digital systematiskt hantering av processer underlättar för alla parter.
Vård, Omsorg & Socialtjänst
För att kunna uppfylla de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, är det nödvändigt att ha effektiva och användarvänliga system som stöd för verksamheterna. I DF RESPONS har vi moduler för hantering av exempelvis avvikelser och klagomål.
Kunder
Kundprojekt
Kundnöjdhet
DF RESPONS™ är ett kraftfullt webbaserat ärendehanteringssystem som är helt utvecklat på och för .NET-plattformen. Digital Fox strävar efter att ständigt ligga i framkant inom systemutveckling och våra produkter uppdateras kontinuerligt. För oss är det viktigt att våra kunder känner att DF RESPONS™ är en trygg och långsiktig investering!
Dynamiska formulär och arbetsflöden
I systemet DF RESPONS™ kan du som kund bygga upp dina egna formulär och arbetsflöden. Det skapar möjlighet att kunna använda systemet inom en rad olika tillämpningsområden.
Responsivt gränssnitt
DF RESPONS har ett responsivt gränssnitt som anpassas efter den skärmstorlek som användaren har. Det är därför enkelt att registrera och hantera ärenden direkt i mobilen eller via sin surfplatta.
Integrationsmöjligheter
Det är möjligt att bygga kundspecifika integrationslösningar mot DF RESPONS™ via det REST API som systemet tillhandahåller. Med systemets arbetsflöden är det möjligt att styra vad som ska ske när någon anropar en tjänst.

Nöjda kunder

AKTUELLT

Här kan du läsa senaste nytt från Digital Fox. På vår sida Utbildningar kan du se vilka kurser som erbjuds just nu.
Läs fler nyheter

OM DIGITAL FOX

Digital Fox har arbetat med utveckling av webbaserade IT-lösningar sedan 2006. Vår verksamhet är idag till största del riktad till kommuner, men bland våra kunder finns även andra myndigheter, organisationer och företag.
Anpassningsbar plattform
Samma lagar och föreskrifter gäller för kommunal verksamhet, men verksamheten styrs också av kommunala beslut. Det kan handla om ekonomiska, tekniska och organisatoriska beslut som gör att förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner. Detsamma gäller för företag och organisationer - vissa förutsättningar är desamma medan andra skiljer sig åt.   Vårt mål är att ständigt utveckla och anpassa våra lösningar utifrån de förutsättningar, erfarenheter, kompetens och önskemål som finns hos varje kund, oavsett om det handlar om en kommun, ett företag eller en stiftelse.   Vårt webbaserade system DF RESPONS är flexibelt och anpassningsbart. Detta gör att vi på ett smidigt och enkelt sätt kan anpassa det efter varje kunds förutsättningar.
Snabb Support
Hög Kvalitet
Professionellt bemötande

DIGITAL FOX

Digital Fox är ett växande IT-företag med stark entreprenörsanda. Vi startade vår verksamhet 2006 och har idag tio engagerade och kreativa medarbetare. Vår vision är att tillhandahålla användarvänliga IT-lösningar till offentlig verksamhet som underlättar vardagen för anställda och medborgare. Kontakta oss gärna.
Andreas Ernstad
Andreas Ernstad

Utvecklingschef/Partner

Linus Grinsvall
Linus Grinsvall

VD/Partner

Mia Havinder
Mia Havinder

Marknadschef/Partner