För tre veckor sedan lanserades Göteborgsförslaget som Göteborgs stads e-förslag kallas. Redan från första dagen började tjänsten att användas flitigt och idag tre veckor senare finns 189 förslag publicerade som tillsammans har samlat 7346 röster. Tretton förslag har redan uppnått röstmålet 200 röster och kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.
Göteborgsförslaget är till för alla som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Det kan handla om vad som helst som handlar om Göteborgs Stads verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Mest populärt har det hittills varit att lämna förslag som handlar om Trafik och kommunikationer (28%), tätt följt av Gata, park och lekplatser (23%).

Agneta Blocksjö Attar, som är ansvarig för Göteborgsförslaget, säger i en intervju på Göteborgdirekt.se att hon tror att många lockas av hur enkelt det är att använda tjänsten.

– Styrkan är att man gör det på webben, man kan läsa allas förslag, säger hon.
Agneta Blocksjö Attar tror att den här typen av initiativ är viktigt i en tid då allt färre engagerar sig politiskt.

Vi på Digital Fox är väldigt glada över att ha utvecklat Göteborg Stads e-förslagslösningen på plattformen DF RESPONS. Den mycket enkla och användarvänliga lösningen har lett till att många personer har valt att lämna in eller rösta på ett Göteborgsförslag.

Här kan du se alla Aktuella Göteborgsförslag.