Digital Fox medverkar i kampanjen ”Barn och unga”
Kampanjen är en opinionsbildande informationssatsning, med syfte att belysa de utmaningar och möjligheter som barn och unga står inför. I fokus står barns digitala vardag, mobbning och annan kränkande behandling. Medverkar gör bland annat författaren Elaine Eksvärd, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris och Carolina Engström, tf Generalsekreterare, Friends.
Tematidningen distribueras tillsammans med Svenska Dagbladet Riks och finns på kampanjsajten www.folkhälsa.nu, samt under Almedalen i början på juli på Barnhustorget.
Läs tematidningen Barn och unga.