Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Genom att systematisera processen för att tillvarata medarbetarnas idéer kan ni förbättra och utveckla verksamheten. Dessutom känner medarbetarna sig delaktiga i verksamheten och blir mer engagerade och motiverade i sitt arbete.

Digital Fox har tillsammans med Karlskoga och Östersunds kommun skapat lösningar i DF RESPONS som systematiserar processen för medarbetarförslag – från idé till genomförande och uppföljning.
Läs mer