I maj 2017 införde Tidaholms kommun ett nytt system för synpunkter och felanmälan – DF RESPONS. Tanken var att medborgarna skulle kunna lämna synpunkter och anmäla fel till kommunen på ett enklare sätt än tidigare. Resultatet visar en tydlig ökning av antalet synpunkter. Från maj till den sista december 2017 kom det in 97 synpunkter och under motsvarande period 2016 kom det in 40 synpunkter. Marie Anebreid, registrator på Tidaholms kommun, konstaterar att det är ett lyckat resultat. Medborgarnas åsikter betyder jättemycket och utgör en viktig del i det framtida utvecklingsarbetet, säger Marie.

Foto ovan: Mattias Nilsson

Läs hela artikeln i Västgötabladet här: