Nu är Landskrona stads andra digitala trygghetsvandring igång. Den här gången görs den i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polisen i Landskrona. Under perioden 15 februari – 5 mars uppmanas Landskronaborna att markera, kommentera och skicka in var i Landskrona de upplever att det är tryggt eller otryggt.

Formuläret skickas in i DF RESPONS och blir ett ärende. Alla ärenden finns samlade i systemet i en lista, och det är enkelt att ta ut statistik och kartrapporter över vilka platser som upplevs som trygga eller otrygga.

Under hela februari och början av mars sker insamling av synpunkter om trygga/otrygga platser i staden. Därefter kommer resultat och beslut om åtgärder att sammanställas.

Här är ett exempel på hur kartrapporten för en trygghetsvandring kan se ut. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Läs mer om trygghetsvandringen på landskrona.se