Vi hälsar vår nya kund Humana AB välkommen till Digital Fox. Humana är ett omsorgsföretag som bedriver verksamhet inom Individ & familj, Personlig assistans och Äldreomsorg.

Under 2018 ska Humana införa DF RESPONS lösningar Avvikelsehantering, Synpunktshantering och Incidentrapportering.