Enligt skollagen har rektor skyldighet att utreda om en elev har upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

Vi har tillsammans med Värmdö kommun tagit fram en ny lösning i DF RESPONS som på ett strukturerat sätt ser till att skyldigheten att utreda upprepad och längre frånvaro fullgörs. Lösningen omfattar såväl anmälan som utredning och uppföljning.

Så här ser processen ut i DF RESPONS:

process utredning av elevs frånvaro exempel

Utredning av elevs frånvaro är en av flera lösningar som kopplas till elevens digitala elevakt. Läs mer om digitala elevakter här.