Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän som gjordes 2017 visar att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna.

För att höja kvaliteten i klagomålshanteringen bör huvudmännen enligt granskningen prioritera följande områden:

  • Synliggör klagomålshanteringen
    Gör informationen om möjligheten att lämna in klagomål lättare att hitta. Huvudmännen behöver kommunicera informationen om klagomålshanteringen på ett tydligt och lättillgängligt sätt till elever och vårdnadshavare. I detta arbete ingår även att aktivt informera elever och vårdnadshavare om möjligheten att lämna in klagomål.
  • Förtydliga ansvarsfördelningen för hur klagomål ska hanteras
    Förtydliga ansvarsfördelningen för hur klagomål ska hanteras mellan skolpersonal, rektor och huvudman. Huvudmännen behöver tydliggöra ansvarsfördelningen och säkerställa att den och överenskomna arbetssätt är väl kända inom huvudmannens organisation. Det är även viktigt att det finns en egen hantering i huvudmannens förvaltning för att ärendena ska få en opartisk utredning.
  • Systematisera hur inkomna klagomål sammanställs och analyseras
    Utveckla en systematik för hur inkomna klagomål sammanställs och analyseras. Huvudmännen behöver hitta ett sätt att sammanställa och analysera omfattningen av och innehållet i klagomålen. Då den stora majoriteten av klagomål hanteras av skolpersonal och rektorer behöver sammanställningen och analysen även omfatta skolnivån.

Läs mer om granskningen och ta del av tips och råd kring klagomålshantering på skolinspektionens hemsida.

Skolinspektionen har även arrangerat ett webbinarium om lokal klagomålshantering som finns på tillgängligt youtube.

Vår lösning – digitalisera klagomålshanteringen
I DF RESPONS har vi en lösning för klagomålshantering för skola/förskola. Med hjälp av den kan huvudmännen systematisera hanteringen av klagomål och använda DF RESPONS statistikfunktion för uppföljning, analys och förbättringsarbete. Läs mer om vår lösning för klagomålshantering här.