Göteborgs stad vill göra e-förslagsfunktionen Göteborgsförslaget ännu enklare och bättre för medborgarna. Bland annat har de kompletterat informationen om hur man lämnar ett Göteborgsförslag med en enkel och tydlig film på hemsidan.

De satsar även på att marknadsföra Göteborgsförslaget via film i stadens receptioner och medborgarkontor.

Snygga, enkla och tydliga filmer som säkert kan ge inspiration till andra kommuner som har e-förslag.