Kävlinge kommun införde vår lösning för e-förslag 2014. E-förslagen blev en del av Åsikt Kävlinge – Kävlinge kommuns samlade ingång för medborgardialog. Antalet e-förslag har varierat mellan åren. 2018 kom 45 e-förslag in vilket var en enorm ökning jämfört med 2017 då 19 e-förslag kom in. Det är verkligen roligt att kävlingeborna använder möjligheten att påverka sin kommuns utveckling och framtid tycker vi på Digital Fox.

Lokaltidningen har skrivit en artikel Kävlingeborna skriver e-förslag som aldrig förr om det ökande användandet av tjänsten.