För kunna förbättra och utveckla vår service och kvalitet har vi sedan 2009 genomfört en årlig kundundersökning. Genom undersökningen vill vi ta reda på vad våra kunder tycker om DF RESPONS, och hur de upplever Digital Fox service.

2019 års kundundersökning genomförde vi i december. Vi är väldigt glada och stolta över resultatet! Våra kunder ger oss återigen höga betyg för bemötande och service, och även DF RESPONS får höga betyg för enkelhet, pris och anpassningsmöjligheter.

kundundersökning 2019

Kundenkäten består av ett antal påståenden som ska bedömas utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”3 – stämmer delvis” till ”5 – stämmer helt”.

Enkäten innehåller också öppna frågor med möjlighet till längre svar och kommentarer. Från den här kundundersökningen fick vi bland annat in dessa fina kommentarer:

Alltid mycket hjälpsamma och tillmötesgående. Återkopplar mycket snabbt via mail eller telefon vid behov av stöd och support”.

”DF Respons är det mest lätthanterliga, flexibla och starkaste systemet jag har arbetat med under mina korta 10 år i arbetslivet. Samarbetet med Digital Fox fungerar felfritt, jag får raka svar och inga konstigheter i frågor som ställs till skillnad mot andra leverantörer jag har haft att göra med. Förslag som lyfts tar ni med er och bygger upp”.

”Ni är lätta att nå per telefon och e-post. Svarar snabbt och är bra på att komma med konkreta förslag och lösningar”.

”Jag tycker att DF, samtliga våra kontakter inkluderade, alltifrån upphandlingen och sedan genom pilot, implementering och påbörjad drift har varit professionella, kunniga, tillmötesgående och dessutom väldigt trevliga vid alla våra möten av olika slag.”

Du kan läsa mer om våra kundutvärderingar här.