Under perioden 1 maj – 30 juni bjuder vi på startkostnaden för DF RESPONS Skola Bas (5.000 kr). Ni får dessutom 50 % rabatt på en modul under det första året.

Skola Bas är i första hand tänkt för mindre verksamheter, exempelvis fristående skolor och förskolor, som har behov av att digitalisera sina arbetsprocesser. Följande moduler ingår i Skola Bas (det går att beställa en eller flera moduler):

• Kränkande behandling
• Olycksfall & tillbud barn/elev
• Anmälan och utredning av frånvaro
• Anmälan om behov av särskilt stöd
• Utredning om behov av särskilt stöd (pedagogisk utredning)
• Åtgärdsprogram
• Anteckningar
• Rektorsbeslut
• Extra anpassningar
• Synpunkter och klagomål
• Ansökan om plats i skola, förskola och fritids

Skola Bas

Läs mer om våra moduler för skola och förskola.

Läs mer om Skola Bas.

Här finns även prisförfrågan och beställningsformulär.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill ha en visning av systemet.

Scroll Up