Under vårens senare del har vi haft full fart på kontoret och ett flertal nya kunder har anslutit sig till ”Rävgänget”. Vi hälsar Upplands Väsby, Svenljunga, Sotenäs, Lysekil, Partille, barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg och Fjärde AP-fonden välkomna till oss.

    • Utbildningsförvaltningen i Upplands Väsby ska införa DF RESPONS moduler som är kopplade till digitala barn- och elevakter under hösten. De börjar med Kränkande behandling och fortsätter sedan med processerna som är kopplade till elev i behov av särskilt stöd.
    • Svenljunga, Sotenäs och Lysekil kommer genom vårt samarbetsavtal med Pulsen Omsorg att införa vår modul för avvikelsehantering för vård/omsorg/socialtjänst under sommaren. Det kommer även Partille kommuns vård- och omsorgsförvaltning att göra.
    • Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg kommer att införa vår modul för Kränkande behandling för alla förskolor och grundskolor vid höstterminens start i augusti.
    • Fjärde AP-fonden är snart klara med införandet av modulen för incidentrapportering.