Nu lanserar vi en ny modul för att hantera processen för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Modulen omfattar hela processen från anmälan till kartläggning, handlingsplan och uppföljning.

Vi har sedan tidigare flera moduler för särskilt stöd-processen som är anpassade efter de bestämmelser som finns i skollagen som gäller för skolverksamhet (förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan). 

Den nya modulen har helt anpassats för att fungera i förskolans verksamhet, och följer de bestämmelser som finns i skollagen som gäller särskilt stöd i förskolan.

Här kan du läsa mer om den nya modulen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill ha en visning av den nya modulen.