2021 väljer Digital Fox att bli företagsvän till barnrättsorganisationen Friends. På detta sätt vill vi stötta deras arbete att förhindra mobbning bland barn och unga.

Att bli företagsvän till Friends känns helt naturligt för oss eftersom vi i DF RESPONS har en modul för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling. Med hjälp av systemet kan skolor och förskolor runt om i Sverige effektivisera sitt arbete med att motverka kränkande behandling. Utredningsprocessen kommer igång snabbt och därigenom kan åtgärder sättas in i ett tidigt skeda. Möjligheten att förhindra fortsatta kränkningar i det enskilda fallet ökar, vilket är målet med hela arbetet.

Här kan du läsa mer om hur Friends arbetar med att sprida kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering.

Friends logotype Företagsvän 2021