Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Paraply

Genom en kreativ workshop och givande dialog med några av våra kunder har vi byggt en ny modul i DF RESPONS för skola och förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den nya modulen kan skolans och förskolans personal arbeta systematiskt med hela processen för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. […]

Läs mer