Genom en kreativ workshop och givande dialog med några av våra kunder har vi byggt en ny modul i DF RESPONS för skola och förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I den nya modulen kan skolans och förskolans personal arbeta systematiskt med hela processen för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. Dokumentation av främjande arbete, utvärdering och analys av föregående års åtgärder och resultat, kartläggning av risker, planering och dokumentation aktiva åtgärder är några delar av innehållet.

Här kan du läsa mer om den nya modulen.