Vi på Digital Fox vill gärna dra vårt strå till stacken och ge ett bidrag till organisationer som gör samhällsnytta. Tidigare har vi gett stöd till Barncancerfonden, men i år har vi valt att stödja barnrättsorganisationen Friends. Att stödja deras arbete mot mobbing känns naturligt för oss med tanke på de moduler som vi har i DF RESPONS – Anmälan och utredning av Kränkande behandling och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har under året varit företagsvän till Friends och nu vill vi även stödja dem via deras Julpaket.

Friends utvecklar, tillämpar och sprider kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering såväl nationellt som internationellt. Genom stöd från företag och enskilda kan Friends utbilda fler inom förskola, skola och idrottsföreningar. Tillsammans jobbar vi för att fler barn ska få växa upp utan mobbning och diskriminering.

Är du nyfiken på att läsa mer om Friends arbete? På friends.se hittar du mer information.

JUl - vi stöttar Friends