Tack alla ni som svarat på vår kundenkät. Vi är väldigt glada över det fina resultatet som visar att ni är nöjda med både systemet och oss som leverantör.

För kunna förbättra och utveckla vår service och kvalitet har vi sedan 2009 genomfört en årlig kundundersökning. Genom undersökningen vill vi ta reda på vad ni kunder tycker om DF RESPONS, och hur ni upplever Digital Fox service. Den består av ett antal påståenden som ska bedömas utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”5 – stämmer helt”.

Här är årets resultat:

Diagram kundundersökning 2021

 

Vår målsättning är att ni ska vara minst lika nöjda nästa år:)

Läs mer om vår kundundersökning.