Moduler för mottagande och planering av undervisning för nyanlända
Paraply

I DF RESPONS har vi byggt några moduler som stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända barn och elever: Ansökan om studiehandledning, Individuell studieplan för nyanlända och Ansökan om modersmålsundervisning. Vi har även fått in önskemål om att bygga moduler för att hantera kartläggning av kunskapsnivå och beslut om årskursplacering […]

Läs mer