I DF RESPONS har vi byggt några moduler som stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända barn och elever: Ansökan om studiehandledning, Individuell studieplan för nyanlända och Ansökan om modersmålsundervisning.

Vi har även fått in önskemål om att bygga moduler för att hantera kartläggning av kunskapsnivå och beslut om årskursplacering i DF RESPONS.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av att hantera andra processer som berör nyanlända barn och elever: info@digitalfox.se

Här kan du läsa mer om modulerna för nyanlända.