På förmiddagen idag tecknades två nya avtal, ett med barn- och utbildningsförvaltningen i Tibro kommun och ett med verksamhetsområde Vård och omsorg i Arvika kommun. Därmed har Digital Fox nu avtal med 100 kommuner! Det senaste halvåret har antalet kommunkunder ökat från 76 till 100 kunder, bland annat tack vare våra fina samarbeten med Pulsen Omsorg och Alfa eCare.

Totalt har vi nu 131 kunder. Förutom kommunkunderna har vi kunder inom statlig, regional och privat verksamhet, främst inom skola/förskola och vård- och omsorgsverksamhet.