Då är det klart att Digital Fox kommer att vara samarbetspartner och medverka på Rethink Education konferensen i Helsingborg den 13-14 juni. Tillsammans med elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad kommer vi att medverka under programpunkten Ett datadrivet förhållningssätt för färre kränkningar i skolan.

Med hjälp av ett nytt arbetssätt, nya processer och ett nytt systemstöd – DF RESPONS – går Helsingborgs stad från ett analogt till ett digitalt och datadrivet förhållningssätt i arbetet för att minska antalet kränkningar i skolan.

Läs mer om konferensen på: https://rethinkeducation.helsingborg.se/

Här kommer vi att medverka: https://rethinkeducation.helsingborg.se/2022/03/31/ett-datadrivet-forhallningssatt-for-farre-krankningar-i-skolan/