Personaldokumentation i DF RESPONS
Anteckningsbok

Dokumentation som berör en medarbetare kan du hantera på ett strukturerat och säkert sätt i vår nya modul Personalanteckningar. Här kan du skapa och spara anteckningar från ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal. Du kan även bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning. Varje anteckning utgör ett ärende i DF RESPONS, och varje […]

Läs mer