Dokumentation som berör en medarbetare kan du hantera på ett strukturerat och säkert sätt i vår nya modul Personalanteckningar. Här kan du skapa och spara anteckningar från ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal. Du kan även bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning.

Varje anteckning utgör ett ärende i DF RESPONS, och varje ärende kopplas till medarbetarens digitala personalakt. På så sätt samlar du all dokumentation om en medarbetare på en plats – i den digitala akten.

Låter det intressant? Boka gärna en visning.

Läs mer om personaldokumentation i DF RESPONS.