Vi vill stolt meddela att Digital Fox har fått utmärkelsen Gasell 2022 av Dagens Industri. Varje år rankar Dagens Industri Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Syftet med DI Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

– Vi är oerhört stolta och glada över utmärkelsen. Att bli ett gasellföretag har varit ett mål för oss under flera år. Nu blickar vi framåt och ser fram emot att fortsätta på vår tillväxtresa tillsammans med våra fantastiskt duktiga medarbetare, säger Linus Grinsvall, VD på Digital Fox.

Om DI Gasell

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyråriga undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Läs mer om DI Gasell