För kunna förbättra och utveckla vår service och kvalitet har vi sedan 2009 genomfört en årlig kundundersökning. Återigen visar resultatet att våra kunder är väldigt nöjda både med systemet DF RESPONS och med oss som leverantörer. Det är en viktig målsättning för oss att kunna bibehålla samma höga nivå på vår service och kvalitet trots att antalet kunder har ökat i snabb takt de senaste åren. År 2009 hade vi ett tiotal kunder och under 2022 tangerade vi 150 kunder. Vi är väldigt glada och stolta över det fina resultatet – tack alla ni som tog er tid och svarade på kundenkäten. Målet är att ni ska vara minst lika nöjda nästa år!

Kundenkäten består av ett antal påståenden som ska bedömas utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”5 – stämmer helt”.

Här är årets resultat:

Kundundersökning 2022

 

Läs mer om vår kundundersökning.