Den 8-9 maj är vi utställare på Skolriksdag i Stockholm. Skolriksdag har arrangerats av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, vartannat år sedan 1989.

På Skolriksdag samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling.

Skolriksdagen äger rum på Waterfront Congress Center. Vi finns på plats i monter 11. Hoppas att vi ses!

Digital Fox i montern på Skolriksdag 2023