Digital Fox inleder ett nytt spännande samarbete med Allevi, som är leverantör av heltäckande verksamhetsstöd för personlig assistans, hemtjänst, boenden samt individ- och familjeomsorg. Samarbetet innebär att Allevis kunder kommer att erbjudas verksamhetsanpassade moduler för avvikelsehantering i DF RESPONS. Modulerna är helt anpassade för och kompatibla med Allevis produkter, vilket ger Allevis kunder tillgång till ett användarvänligt och säkert verktyg för att rapportera, utreda och följa upp avvikelser.

Läs pressmeddelandet på Allevis hemsida.