E-förslag bemöts positivt i Fagersta
Cykel som står parkerad på snöig gata

Har e-förslagen någon effekt? Kan medborgarna verkligen påverka politikerna med sina förslag? Många av de e-förslag som går vidare till politikerna för beslut genomförs inte, men en hel del e-förslag blir faktiskt verklighet! I Fagersta kommun fick två e-förslag positiva besked från politikerna förra veckan vilket uppmärksammades av Sveriges Radio: Sopsaltning också i Fagersta Belysningen […]

Läs mer
Kävlingeborna skriver e-förslag som aldrig förr
Skriver e-förslag på dator

Kävlinge kommun införde vår lösning för e-förslag 2014. E-förslagen blev en del av Åsikt Kävlinge – Kävlinge kommuns samlade ingång för medborgardialog. Antalet e-förslag har varierat mellan åren. 2018 kom 45 e-förslag in vilket var en enorm ökning jämfört med 2017 då 19 e-förslag kom in. Det är verkligen roligt att kävlingeborna använder möjligheten att […]

Läs mer
Filmer om Göteborgsförslaget

Göteborgs stad vill göra e-förslagsfunktionen Göteborgsförslaget ännu enklare och bättre för medborgarna. Bland annat har de kompletterat informationen om hur man lämnar ett Göteborgsförslag med en enkel och tydlig film på hemsidan. De satsar även på att marknadsföra Göteborgsförslaget via film i stadens receptioner och medborgarkontor. Snygga, enkla och tydliga filmer som säkert kan ge […]

Läs mer
Medborgardialog påverkar förtroendet för det politiska systemet

Att medborgardialoger kan förändra förtroendet för det politiska systemet – både i positiv och negativ riktning är en av slutsatserna i statsvetaren Magnus Adenskogs avhandling vid Örebro universitet. Magnus Adenskog tror att avhandlingen kan komma till praktisk nytta för exempelvis kommuner, politiska partier, regioner och landsting. Medborgardialoger, eller så kallade demokratiska innovationer, syftar till att medborgarna […]

Läs mer
Förslag från medborgarna som ger genomslag

481 synpunkter och 19 e-förslag kom in till Åsikt Kävlinge under 2017. I september förra året fattade kommunstyrelsen beslut om att en spontanidrottsplats med utegym ska byggas. Nu är det två förslag till som kan bli verklighet – en utbyggd gång- och cykelväg och en så kallad fritidsbank – ett slags bibliotek för invånare där […]

Läs mer
Barncancerfondens Vänföretag 2018
Barncancerfondens vänföretag 2018

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Genom att bli Barncancerfondens vänföretag 2018 hjälper Digital Fox till att nå den visionen. Barncancerfondens verksamhet är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Mer information finns på: http://www.barncancerfondensvanforetag.se/ och http://www.barncancerfonden.se/

Läs mer
E-förslag förverkligas i Kävlinge

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun har fattat beslut om att en spontanidrottsplats med utegym ska byggas i anslutning till Skönadalsskolan. Idén till förslaget kommer från en kommuninvånare. Näridrottsplatsen är ett av flera e-förslag som gått vidare till beslut sedan möjligheten att lämna e-förslag infördes 2015. Bland e-förslagen som gått vidare till beslut finns bland andra ett […]

Läs mer
Göteborgsförslaget får uppmärksamhet i media

Göteborgsförslaget, som Göteborgs stads e-förslag kallas, får uppmärksamhet i de lokala medierna. Läs artikel i Göteborgs-Posten. Läs artikel på sidan 5 i Vårt Göteborg nr 1.

Läs mer
Succéstart för Göteborgsförslaget

För tre veckor sedan lanserades Göteborgsförslaget som Göteborgs stads e-förslag kallas. Redan från första dagen började tjänsten att användas flitigt och idag tre veckor senare finns 189 förslag publicerade som tillsammans har samlat 7346 röster. Tretton förslag har redan uppnått röstmålet 200 röster och kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd. Göteborgsförslaget är till för […]

Läs mer