Filmer om Göteborgsförslaget

Göteborgs stad vill göra e-förslagsfunktionen Göteborgsförslaget ännu enklare och bättre för medborgarna. Bland annat har de kompletterat informationen om hur man lämnar ett Göteborgsförslag med en enkel och tydlig film på hemsidan. De satsar även på att marknadsföra Göteborgsförslaget via film i stadens receptioner och medborgarkontor. Snygga, enkla och tydliga filmer som säkert kan ge […]

Läs mer
Digital Fox ger stöd i kampen mot barncancer

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. I år hjälper vi till att nå den visionen genom att köpa Barncancerfondens företagspaket. Barncancerfondens verksamhet är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Hjälp till du också. Mer information finns på: Barncancerfondens hemsida

Läs mer
Avvikelsehantering i fokus för nya kunder

Vi hälsar Östhammar, Mullsjö, Nässjö och Habo kommuner välkomna som nya kunder till Digital Fox. Dessa fyra kommuner kommer genom vårt samarbetsavtal med Pulsen Omsorg att införa vår lösning för avvikelsehantering för vård/omsorg/socialtjänst under hösten/vintern 2018. I december 2017 tecknade Digital Fox och Pulsen Omsorg ett samarbetsavtal som innebär att vår lösning för Avvikelsehantering i […]

Läs mer
Medborgardialog påverkar förtroendet för det politiska systemet

Att medborgardialoger kan förändra förtroendet för det politiska systemet – både i positiv och negativ riktning är en av slutsatserna i statsvetaren Magnus Adenskogs avhandling vid Örebro universitet. Magnus Adenskog tror att avhandlingen kan komma till praktisk nytta för exempelvis kommuner, politiska partier, regioner och landsting. Medborgardialoger, eller så kallade demokratiska innovationer, syftar till att medborgarna […]

Läs mer
Humana hälsas välkommen

Vi hälsar vår nya kund Humana AB välkommen till Digital Fox. Humana är ett omsorgsföretag som bedriver verksamhet inom Individ & familj, Personlig assistans och Äldreomsorg. Under 2018 ska Humana införa DF RESPONS lösningar Avvikelsehantering, Synpunktshantering och Incidentrapportering.

Läs mer
Pulsen Omsorg ny samarbetspartner

I december tecknade Digital Fox och Pulsen Omsorg ett samarbetsavtal som innebär att vår lösning för Avvikelsehantering i DF RESPONS kommer att erbjudas i verksamhetssystemet Combine. Combine är ett stödsystem som används inom socialtjänsten, som har tagits fram i samarbete med kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby. Pulsen Omsorgs kunder som idag har Combine och […]

Läs mer
Sjöbo kommun ny kund

Vi är väldigt glada över att hälsa vår nya kund – Sjöbo kommun – välkommen till Digital Fox. Sjöbo ska införa lösningen Kränkande behandling för skola/förskola under 2018.

Läs mer
Barncancerfondens Vänföretag 2018
Barncancerfondens vänföretag 2018

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Genom att bli Barncancerfondens vänföretag 2018 hjälper Digital Fox till att nå den visionen. Barncancerfondens verksamhet är helt beroende av frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Mer information finns på: http://www.barncancerfondensvanforetag.se/ och https://www.barncancerfonden.se/

Läs mer
Nya kunder hälsas välkomna!

Vi hälsar våra nya kunder välkomna till Digital Fox: Haninge kommun – Synpunktshantering, felanmälan, avvikelsehantering och kränkande behandling. Kristinehamns kommun – Synpunktshantering, felanmälan och e-förslag.

Läs mer
Scroll Up