Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Paraply

Genom en kreativ workshop och givande dialog med några av våra kunder har vi byggt en ny modul i DF RESPONS för skola och förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den nya modulen kan skolans och förskolans personal arbeta systematiskt med hela processen för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. […]

Läs mer
Nolltolerans mot mobbning
Friends företagsvän 2021

2021 väljer Digital Fox att bli företagsvän till barnrättsorganisationen Friends. På detta sätt vill vi stötta deras arbete att förhindra mobbning bland barn och unga. Att bli företagsvän till Friends känns helt naturligt för oss eftersom vi i DF RESPONS har en modul för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling. Med hjälp av […]

Läs mer
Särskilt stöd i förskolan

Nu lanserar vi en ny modul för att hantera processen för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Modulen omfattar hela processen från anmälan till kartläggning, handlingsplan och uppföljning. Vi har sedan tidigare flera moduler för särskilt stöd-processen som är anpassade efter de bestämmelser som finns i skollagen som gäller för skolverksamhet (förskoleklassen, grundskolan, […]

Läs mer
Våra första Skola Bas kunder!
Logotyp BAS

Föräldrakooperativet Myggan och Dibber är våra första Skola Bas kunder. Föräldrakooperativet Myggan har förskole- och fritidsverksamhet i Heby kommun och Dibber har över 80 förskolor och skolor i hela Sverige. De kommer att införa några av våra Skola Bas-moduler i februari/mars bland annat kränkande behandling och Synpunkter/Klagomål. Vi hälsar dem välkomna till Digital Fox! Här […]

Läs mer
Nu lanserar vi Skola Bas!
Logotyp BAS och FLEX

Nu är den äntligen klar – vår nya Skola Bas-lösning! Vi har tagit fram en basversion av de moduler i DF RESPONS som är kopplade till digital barn/elevakt för skola och förskola. Skola Bas är i första hand tänkt för mindre verksamheter som har behov av att digitalisera processerna inom skola/förskola. Basmodulerna är till skillnad […]

Läs mer
Sommarens nya kunder
barn som ritar teckningar

Under sommaren har vi haft en hel del aktivitet på kontoret och ett flertal nya kunder har anslutit sig till Rävgänget. Vi hälsar Lomma, Sollentuna, Tierp och Håbo kommun välkomna till oss. Samtliga fyra kommuner kommer att implementera DF RESPONS lösning för anmälan, utredning och uppföljning av Kränkande behandling i skola/förskola under hösten. Tierp kommer […]

Läs mer
Skolorna behöver bli bättre på att hantera synpunkter och klagomål
Elev som läser bok

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän som gjordes 2017 visar att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna. För att höja kvaliteten i klagomålshanteringen bör huvudmännen enligt […]

Läs mer
Ekerö kommun säkrar processerna för elever i behov av särskilt stöd
barn som ritar teckningar

Intresset för Digitala elevakter är stort och vi får många frågor från både befintliga kunder och andra kommuner om vår lösning. I samband med höstterminens start införde Ekerö kommun digitala elevakter på samtliga skolor i kommunen. Varför valde Ekerö att införa digitala elevakter? Hur har införandet fungerat? Vi kontaktade Tom Ragnartz, utvecklingsledare på Barn- och […]

Läs mer
Utredning av elevs frånvaro – ny lösning
Medarbetare går i en trappa.

Enligt skollagen har rektor skyldighet att utreda om en elev har upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det […]

Läs mer
Digital Fox medverkar i kampanjen ”Barn och unga”
Tematidningen Barn och unga

Digital Fox medverkar i kampanjen ”Barn och unga” Kampanjen är en opinionsbildande informationssatsning, med syfte att belysa de utmaningar och möjligheter som barn och unga står inför. I fokus står barns digitala vardag, mobbning och annan kränkande behandling. Medverkar gör bland annat författaren Elaine Eksvärd, Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris och Carolina Engström, tf Generalsekreterare, Friends. […]

Läs mer