DF RESPONS™ - PLATTFORMEN FÖR MÅNGA LÖSNINGAR!

DF RESPONS™ är ett kraftfullt webbaserat ärendehanteringssystem utvecklat med modern teknik på Microsofts .NET-plattform. Digital Fox strävar efter att ständigt ligga i framkant inom systemutveckling och våra produkter uppdateras kontinuerligt. För oss är det viktigt att våra kunder känner att DF RESPONS™ är en trygg och långsiktig investering!

Anpassat efter era behov

DF RESPONS utvecklas utifrån följande filosofi:

  • Systemet ska anpassas efter verksamheten, inte tvärt om.
  • De flesta verksamheter har unika behov, det kräver unika lösningar.
  • Världen vi lever i förändras hela tiden. Systemet måste kunna anpassas efter nya förutsättningar och behov.

Med DF RESPONS följer ett webbgränssnitt där kunden kan styra både innehåll och beteende. Det kan t ex handla om vilka fält som ska visas på ett formulär, val av kategorier med mera, eller att en viss användare får ett e-postmeddelande när ärendet når en viss status. Systemet kan därför enkelt anpassas efter era unika behov. När behoven med tiden förändras kan systemet snabbt, enkelt och kostnadseffektivt anpassas efter nya förutsättningar.

Enkelt att använda

Möjligheten till snabba och enkla anpassningar skapar också enkelhet för användarna. Vid uppstarten av ett nytt projekt testar vi oss tillsammans fram till en lösning som passar just er. Även efter uppstarten går det snabbt att göra anpassningar om ni skulle upptäcka att ni skulle vilja ändra något.

Genom att bygga flera lösningar i ett och samma system sparar ni pengar både för licenser, drift och utbildning av personal. Att arbeta i ett välkänt och användarvänligt systemet är en god förutsättning för att undvika frustration hos användarna.

Bygg dina egna lösningar

Med hjälp av det inbyggda webbgränssnittet har ni möjlighet att bygga och förbättra era egna lösningar. Lös många problem med ett och samma system samtidigt som ni har möjlighet att bli helt konsultoberoende.

Scroll Up