DF RESPONS förenklar och digitaliserar era processer

DF RESPONS är ett kraftfullt webbaserat system utvecklat med modern teknik på Microsofts .NET-plattform. Systemet är ett ärendehanteringssystem som förenklar och automatiserar processer. Digital Fox strävar efter att ständigt ligga i framkant inom systemutveckling och våra produkter uppdateras kontinuerligt. För oss är det viktigt att våra kunder känner att DF RESPONS är en trygg och långsiktig investering!

 

Anpassat efter era behov

Vi utvecklar DF RESPONS utifrån följande filosofi:

  • Systemet ska anpassas efter er verksamhet, inte tvärt om.
  • Alla verksamheter har unika behov, det kräver unika lösningar.
  • Vi lever i en värld i ständig förändring. DF RESPONS måste därför alltid kunna anpassas efter nya förutsättningar och behov.

Med DF RESPONS följer ett webbgränssnitt där kunden kan styra både innehåll och beteende. Det kan t ex handla om vilka frågor/texter som ska visas på ett formulär, val av kategorier med mera, eller att en viss användare får ett e-postmeddelande när ärendet når en viss status. Systemet kan därför enkelt anpassas efter era unika behov. När behoven med tiden förändras kan systemet snabbt, enkelt och kostnadseffektivt anpassas efter nya förutsättningar.

Enkelt att använda

Möjligheten till snabba och enkla anpassningar skapar också enkelhet för användarna. Vid uppstarten av ett nytt projekt testar vi oss tillsammans fram till en lösning som passar just er. Även efter uppstarten går det snabbt att göra anpassningar om ni skulle upptäcka att ni skulle vilja ändra något.

Flera processer i samma system

I systemet finns möjlighet att hantera flera olika processer, exempelvis synpunktshantering, felanmälan, avvikelsehantering och incidentrapportering. Genom att hantera flera processer i ett och samma system sparar ni pengar både för licenser, drift och utbildning av personal. Att arbeta i ett välkänt och användarvänligt systemet är en god förutsättning för att undvika frustration hos användarna.

Ändra och bygg själv

Med hjälp av det inbyggda webbgränssnittet har ni möjlighet att bygga egna processer och att själv göra ändringar i befintliga processer. På så sätt kan ni vara helt konsultoberoende.