Systemkrav

DF RESPONS är ett helt webbaserat system med låga systemkrav på er IT-miljö. Systemet går snabbt och enkelt att installera på server hos kund. Systemet kan även driftas som molntjänst.

Servermiljö

Systemet installeras som en webbapplikationen på en Windows-server. Systemet kräver inga tredjepartsprodukter utan förlitar sig på standardlösningarna i ASP.NET-plattformen. Systemets information lagras i en databas av typen Microsoft Sql Server. Vi stödjer alla varianter av Microsoft Sql Server, även gratisvarianten Sql Server Express.

Den allra smidigaste lösningen är att låta oss ta ett helhetsansvar för systemdriften och använda vår molntjänst.

Klientmiljö

En användare arbetar i DF RESPONS genom sin webbläsare. Vi stödjer idag minst de tre senaste versionerna av alla moderna webbläsare. Ni behöver inte installera och underhålla särskild klientprogramvara. Tack vare systemets responsiva design kan du arbeta på en dator såväl som surfplatta och andra mobila enheter. Systemet är plattformsoberoende vilket innebär att det kan användas på olika plattformar t ex Windows och Mac.