Kommunens kvalitet i korthet 2010

Markaryds kommun har deltagit i ett nationellt projekt för att beskriva den kommunala verksamheten ur ett medborgarperspektiv. Kommunens kvalitet i korthet ger svaren på några av de frågor som kommuninvånarna ofta ställer till oss politiker. Resultatet kan användas som en värdemätare på kommunens verksamheter i jämförelse med andra kommuner eller som ett kvitto till dig […]

Läs mer