Gör examensarbete hos oss!

Digital Fox publicerar då och då intressanta examensarbeten inom området systemutveckling. Vårt mål är att hitta drivna och innovativa studenter som vill vara med och utveckla vår grymma plattform.

Akuella examensarbeten
e-arkivslösning mot Riksarkivet

Målet med detta examensarbete är att designa och utveckla en lösning som gör det möjligt att exportera komplex dynamisk data baserad på Riksarkivets specifikationer.

Ingående beskrivning av examensarbetet (PDF)
Ansökningsformulär (in english)


Vilka är Digital Fox?

Digital Fox är ett växande IT-företag med stark entreprenörsanda. Vi är idag sju anställda - tre på utvecklingsavdelningen och fyra på marknadsavdelningen. Vår vision är att tillhandahålla användarvänliga IT-lösningar till offentlig verksamhet som underlättar vardagen för anställda och medborgare.

Plattformen DF RESPONS har nu funnits på marknaden sedan 2007 och används idag av drygt 50 kommuner runt om i Sverige. Hörnstenarna i vårt sätt att arbeta är: Hög kvalitet, snabb support och ett professionellt bemötande.

Scroll Up