Hållbar samhällsutveckling!

En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen. I DF RESPONS har vi ett flertal lösningar för samhällsbyggnad/teknisk förvaltning t ex:

Våra lösningar är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och anpassas efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

   Felanmälan

Medborgaren kan anmäla fel på ett webbformulär med karta på kommunens hemsida. Fel som redan har rapporterats är synliga på kartan. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt på kartbilden.

Läs mer

 

   Synpunkter

Förbättra dialog och utveckla verksamheten genom systematisk hantering av synpunkter. Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer

   Grävningstillstånd & TA-planer

Ledningsägare och entreprenörer ansöker digitalt om grävningstillstånd eller trafikanordningsplan. Kommunens handläggare bedömer, dokumenterar och skickar beslut via DF RESPONS.

Läs mer

 

   Digital trygghetsvandring

Digital trygghetsvandring är ett komplement till den fysiska trygghetsvandringen och gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i frågor som berör närmiljön. Via ett formulär på kommunens hemsida kan invånare och besökare markera platser på en karta som de upplever som otrygga.

Läs mer