Kartfunktion

På webbformuläret där en felanmälan rapporteras visas en karta. Användaren kan markera en plats på kartan där felet finns. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot eget GIS-system via WMS. Redan anmälda fel visas på kartan. När felet är åtgärdat och handläggaren avslutar ärendet försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger.

Bilden nedan visar ett exempel på hur kartan i formuläret för felanmälan kan se. Det här exemplet är Open Street map. Ni kan även se andra exempel på kartor på exempelvis Landskrona stads hemsida eller på Haninge kommuns hemsida.

Exempel på karta på rapporteringsformulär för felanmälan. Genom att klicka på en markör kan användaren se vilket fel som redan har rapporterats på platsen.

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori (t.ex. status, prioritet eller typ av ärende). Kartrapporten kan presenteras på en storbilds-TV i korridoren på gatukontoret.

Översiktsrapport lämplig att visa på storbilds-TV med touch screen.