Nyheter

HR & medarbetare

Vill ni få en samlad bild av de arbetsskador och tillbud som inträffar för att få bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete? Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Då har vi bra lösningar som hanterar detta i DF RESPONS:

Våra lösningar är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

   Incidentrapportering

Större organisationer har ofta svårt att överblicka de arbetsskador, tillbud och andra skador som inträffar. En samlad bild skulle ge bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete.

Läs mer

 

   Medarbetarförslag

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det inte finns rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Genom att systematisera processen för att tillvarata medarbetarnas idéer kan ni förbättra och utveckla verksamheten. Dessutom känner medarbetarna sig delaktiga i verksamheten och blir mer engagerade och motiverade.

Läs mer

   Medarbetare börjar och slutar

Medarbetare börjar och slutar är ett systemstöd för chefer. Det fungerar som checklista och beställningssystem vid anställning och introduktion av nya medarbetare samt när en medarbetare slutar.

Läs mer