HR & medarbetare

Vill ni få en samlad bild av de arbetsskador och tillbud som inträffar för att få bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete? Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Då har vi bra lösningar som hanterar detta i DF RESPONS:

Våra lösningar är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje lösning är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

Nyheter