Incidentrapportering

I DF RESPONS är det möjligt att rapportera olika typer av incidenter som inträffar i verksamheten. Det kan exempelvis handla om en medarbetare som har halkat i trappan på arbetsplatsen eller att personuppgifter har kommit i orätta händer. I vår modul för incidentrapportering kan ni rapportera, utreda, vidta åtgärder och följa upp samtliga typer av incidenter i samma system vilket gör att ni får överblick över de incidenter som inträffar. På så sätt har ni också möjlighet att åtgärda och förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Exempel på incidenter som kan hanteras är:

•  Arbetsskador
•  Tillbud
•  Sakskador
•  Ansvarsskador
•  Externa skador
•  Störningar
•  Avvikelser
•  Informationssäkerhetsincidenter
•  Personuppgiftsincidenter

Samma modul eller uppdelat i flera moduler

Antingen kan ni hantera samtliga typer av incidenter i samma modul eller kan ni välja att hantera exempelvis Arbetsskador och tillbud i en separat modul och Informationssäkerhetsincidenter i en annan modul. Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen, och arbetet för personalen i verksamheten underlättas.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se ha en visning av DF RESPONS