Demo incidentrapportering

Här kan du se några korta filmer där vi presenterar Digital Fox lösning för incidentrapportering. Klicka på respektive film för att starta den.

OBS: Du kan förbättra skärpan genom att klicka på kugghjulet (som visas ner till höger först efter att filmen startats) och sedan ändra kvaliten till 480p.

Intro

Kort presentation av lösningen för incidentrapportering och systemet DF Respons.

Registrera Incident

Filmen visar hur en medarbetare kan registrera en incident som har inträffat.

Handläggning och process

Filmen går igenom ett exempel på en process för hantering av incidenter.

Användargränsnitt för handläggning

I den här filmen visar vi ett exempel på hur det kan gå till när en handläggare hanterar en incident.